Oblac

CMD vs ENTRYPOINT

3 min

Stvari su pomalo konfuzne kada su u pitanju ove dve Dockerfile instrukcije vrlo slične namene. Hajde da pokušam da ih pojasnim.

Pojedinačno

Obavezno je da se definiše bar jedna od ove dve instrukcije. Mogu i obe, ali ne može da ne bude ni jedne. Prosto, moramo reći Dockeru šta se startuje kada se kreira kontejner.

Kada se koristi samo jedna instrukcija (ili CMD ili ENTRYPOINT), njihov efekat je isti.

FROM alpine
ENTRYPOINT echo Zdravo!

Ili:

FROM alpine
CMD echo Zdravo!

U oba slučaja (izuzimam sav nebitan Docker output):

> docker build -t oblac .
> docker run --rm oblac
Zdravo!

Shell vs Exec

Obe instrukcije postoje u dve varijante: u tkzv. shell i exec formi. Gore je korišćena shell forma. Ona izvršava komandu (u našem slučaju: echo) unutar /bin/sh -c. To je najlakše utvrditi listanjem procesa kontejnera.

FROM alpine
ENTRYPOINT ping localhost

Sledeće instrukcije:

docker build -t oblac .
docker run --rm --name pinger -d oblac
docker exec $(docker ps -q -f "name=pinger") ps
docker stop $(docker ps -q -f "name=pinger")

rezultuju:

PID  USER   TIME  COMMAND
  1 root    0:00 /bin/sh -c ping localhost
  7 root    0:00 ping localhost
  8 root    0:00 ps

U exec formi, instrukcije se drugačije definišu - kao JSON array:

FROM alpine
ENTRYPOINT ["ping", "localhost"]

a za rezultat daju:

PID  USER   TIME  COMMAND
  1 root    0:00 ping localhost
  7 root    0:00 ps

Potpuno isto se dešava ako se koristi CMD umesto ENTRYPOINT.

Dakle, u shell varijanti, proces PID 1 je sh, dok je u exec varijanti to sama komanda definisana instrukcijom.

Korišćenje shell varijante može da bude problem kada želimo da pošaljemo neki POSIX signal kontejneru, jer /bin/sh ne prenosi signale child procesu. Ako, na primer, pritisnemo Ctrl+C dok radi shell verzija našeg konterjnera, neće se ništa dogoditi.

Preporučeno je da se koristi exec varijanta CMD i ENTRYPOINT instrukcija. Međutim, pošto ne koristimo shell 1) nemamo environment varijable, kao što je $PATH i 2) nemamo mogućnost da koristimo wildcards, na primer: *.jar. Rešenje je da koristimo punu putanju do komandi i eksplicitno navodimo fajlove.

Zajedno

Da vidimo kako stoje stvari kada u Dockerfile postoje i ENTRYPOINT i CMD.

Ako se koristi shell format za ENTRYPOINT , CMD se ignoriše.

Ako se koristi exec format za ENTRYPOINT, CMD takođe mora biti u exec obliku i jednostavno se dodaje na ENTRYPOINT.

FROM alpine
ENTRYPOINT ["ls", "/usr"]
CMD ["/var"]

Rezultat:

> docker build -t oblac .
> docker run --rm oblac
/usr:
bin
...

/var:
cache
....

Izvršena instrukcija je: ls /usr /var.

CLI

I jedna i druga instrukcija definisana u Dockerfile se mogu zameniti u komandnoj liniji:

docker run --entrypoint [novi_entrypoint] foo
docker run foo [nova_cmd] [arg1] [arg2]

Očigledno da je zamena CMD lakša i intuitivnija.

Kada šta koristiti?

Koristi ENTRYPOINT ako ne želiš da korisnici menjaju proces koji se startuje sa kontejnerom. Dodaj CMD za podrazumevani argument. Na primer:

FROM alpine
ENTRYPOINT ["ping"]
CMD ["localhost"]

Koristi samo CMD kada želiš da korisnici mogu da lako izmene šta će biti startovano sa kontejnerom. To ima smisla, na primer, kada kontejner može da se koristi za više stvari.

Primeri su ovde.