Oblac

i

1 min

Drage fIrme, ukolIko želIte da neko potrošI vreme na čItanje vaše poruke I da je shvatI Iole ozbIljno - potrudIte se da nam pokažete da vam je stalo tIme što ćete uložItI mInImalno vreme u to da tekst bude korektno napIsan. NIsmo na pIjacI, te IsključIte korekcIju slova i u I.

Hvala.