Oblac

Java u 2019.

1 min

Lako je predvideti šta će se sa Javom dešavati u 2019. U redu, malo varam; prošao je več čitav mesec.

Java u 2019. će nastaviti da bude… dosadna. Izaći će verzija 12 (switch expression) i potom verzija 13. Meh. U to ime treba razdvojiti JVM od jezika i posmatrati ih odvojeno; kako bi dozvolili drugim, lepšim jezicima da uzmu što više prostora.

Graal će sve više sijati - i treba. Performanse u izvršavanju su značajne.

I konačno, dolazi nešto drugačije: pojaviće se nove JDK distribucije. Dugo vremena je Sun-ova, a potom Oracle-ova java bila i jedina. Kako je Oracle promenio način podrške i licenciranja Jave, pojaviće se fork-ovi JDK-a. Koliko danas pored OpenJDK-a postoji i Amazon-ov; a neko se već našao da izbaci kolekcije, strimove i umesto njih umetne Vavr, te to ponudi kao distribuciju. Kapiram da će se do kraja godine značajan broj aplikacija vrteti na OpenJDK.