Oblac

Java 9

4 min

Zulu je tu. Mda, neko bi mogao da poradi malo na imenovanju ovih verzija… Kako bilo, deveto izdanje Jave je jedno od najvažnijih izdanja platforme - i sigurno najkontroverznije. Razlog za to je, naravno, JPMS: Java Platform Modular System; okosnica i suština ovog devetog izdanja, oko kojeg su se najviše lomila koplja i koji je bio glavni razlog višestrukih odlaganja datuma izlaska. Sada je sve gotovo; novo poglavlje za Javu može da počne.

Šta bi bilo najvažnije u Javi 9? Bez obzira šta mislili o tome, JPMS je novina (koja dolazi kasno i) koja se ne može zanemariti. Sigurno, novi modularni sistem će nam u početku doneti manje-više problema, ali na duže staze predstavlja temelj jedne lakše i fleksibilnije JVM platforme. No to ne treba da zaseni i ostale novine: VarHandle, na primer, ili factory za kolekcije - siguran sam da će ubrzo naći mesto u svakodnevnom radu. Ako bi dozvolili sebi malo filozofiranja, delim mišljenje koje sam pročitao negde: najvažnija stvar u vezi nove verzije Jave je… Java 10. Čini mi se da devetka postavlja temelj budućih verzija koje bi trebale da donesu snažan napredak platforme.

Ako nastavimo da razmišljamo u tom smeru, druga jedna vest je na mene ostavila veći utisak nego novo izdanje Jave. Reč je o planu Orakla da ubuduće izbacuje nove verzije Java na svakih šest meseci! Imati kraći ciklus verzija je mnogo zdravije za jezik i platformu, a novine će lakše biti usvajane. A sada da se vratimo devetci.

Šta bi bilo najmanje interesantno od novih stvari? jshell. Da se razumemo, ne bunim se da postoji, ali ne verujem da ću mu ikada naći primenu.

Šta najviše nedostaje? Nije sasvim fer ukazivati na nedostatke, jer posle svega, Orakl je zaista uložio značajan trud u ovu verziju. No, siguran sam da svima nedostaju unapređenja i usavršavanja samog jezika (sintakse). Drugi JVM jezici odavno pružaju komforniju sintaksu, koja Javi notorno nedostaje. Imajući ovo u obzir, ne čudi kritika da je Java 9 siromašna novim funkcionalnostima i da više zaslužuje da bude označena kao 8.1. Sigurno, jedan od najpopularnijih programskih jezika ne može tek tako da dozvoli da implementira sve ‘novotarije’: čeka se da se u jezik uključe one koje su se pokazale kao najbolje. Ipak, da li se predugo čeka?

Kada preći na Javu 9? Ako pogledamo unazad, svaka nova verzija Jave je sve brže nalazila put do produkcije. Novi projekti nemaju razloga da ne krenu od poslednje verzije platforme. Postojeći kod će takođe polako pronaći put, na sličan način kako je to bilo sa osmicom. Najveći izazov će biti migracija na JMPS sa postojećih rešenja (OSGI, JBoss).

Novotarije

Evo nekih novina Jave 9 koje sam izdvojio, a da nisu JPMS; pobrojane bez posebnog reda. Neću se ovde baviti njima; siguran sam da će se mnogo elektronskog mastila potrošiti na detalje, no ništa od toga dok ih sami ne probate u praksi.

Promene su vrlo dobrodošle.