Oblac

Kako obrisati sve Docker imidže

1 min

Kada se jednom zaustave i uklone svi Docker kontejneri:

docker stop $(docker ps -a -q)
docker rm $(docker ps -a -q)

ostaje gomila Docker imidža. Svuda preporučuju sledeću komandu za brisanje svih imidža (čak je i sam imam u aliasima):

docker rmi $(docker images -a -q)

Međutim, ona ne radi u slučaju kada je isti imidž tagovan više puta. Komanda koju bi trebalo koristiti je:

docker image prune -a

Ovim se brišu baš svi imidži koji se ne koriste, bez obzira da li su tagovani više puta.