Oblac

Ko je oblac?

1 min

Mali blog sa nekim razmišljanjima. Ništa manje, ništa više.

Neki odgovori

Koliko dugo se baviš programiranjem?

Profesionalno 18+ godina. Inače, nešto maaaalo duže.

O čemu ćeš pisati?

Ponajviše o softverskom inženjerstvu.

Zašto na srpskom?

Tako najlakše razmišljam, posle svega. Smatram i da bi trebalo. I zato što ne znam da prevedem reč “štedro” na engleski.

Da li umišljaš da si najpametniji?

Ne.

Toliko za sada.