Lestvice ka formalnom kodu

3 min

Da li možemo da programiramo formalnije?

Unit Tests

Pišemo program za nalaženje prvog indeksa najmanjeg broja u ulaznom nizu. Kod se napiše lako.

public static int smallest(int[] a) {
  if (a.length == 0) return -1;

  int index = 0;
  int smallest = 0;
  while (a.length - index > 0) {
    if (a[index] < a[smallest]) {
      smallest = index;
    }
    index = index + 1;
  }
  return smallest;
}

Pišemo testove da bi dokazali da kod radi predviđeno. Možemo i da krenemo TDD stranom, te pišemo testove i kod u ciklusima.

Ne mogu već dugo da se otresem misli da se imamo svojevrsno dupliranje: kod sam po sebi nije dovoljan, te nam je potrebna nova alataka (testiranje) da potvrdi da kod radi kako treba. Nije li to malo… čudno? Kao da rešavamo posledicu, a ne problem.

Formalna specifikacija

Očigledno, kod sam po sebi nije dovoljan da predstavi specifikaciju koju implementira. Iz tog razloga su smišljeni jezici za opis formalne specifikacije. Takvi jezici su vrlo precizni, matematički zaokruženi; tiču se svakog stanja kroz koje kod mora da prođe.

Na primer, postoji TLA+ - matematički jezik za opisivanje specifikacije. Ovakav jezik, ne samo da definiše dizajn sistema/algoritma, već i radi proveru da li sistem ispravno radi kako je zamišljeno.

TLA+ nije nova stvar, postoji već nekih desetak godina; koncept, očekivano, neki pedesetak. Prema izveštajima, mnoge firme ga uistinu i koriste: AWS, Microsoft, Fejsbuk; te su na ovaj način pronašle kritične bagove pre nego što je kod pušten u produkciju.

Pored TLA+ postoje i druga rešenja. Za Javu je, na primer, simpatičan OpenJML. Za razliku od TLA+, specifikacija se piše u komentarima koda; i lepo će poslužiti za potrebe primera:

//@ requires true;
//@ ensures \result == -1 ==> a.length == 0;
//@ ensures \result > -1 ==> (\forall int i; 0 <= i && i < a.length; a[\result] <= a[i]);
static public int smallest(int[] a) {
  if (a.length == 0) return -1;

  int index = 0;
  int smallest = 0;
  //@ maintaining 0 <= index && index <= a.length;
  //@ maintaining 0 <= smallest && smallest < a.length;
  //@ maintaining (\forall int i; 0 <= i && i < index; a[smallest] <= a[i]);
  //@ decreases a.length - index;
  while (a.length - index > 0) {
    if (a[index] < a[smallest]) {
      smallest = index;
    }
    index = index + 1;
  }
  return smallest;
}

Bez obzira na formalni jezik koji izaberemo, suština kako radi je slična: definišu se sva dozvoljena stanja programa. Verifikacija propušta kod kroz sve moguće ulaze, te prati stanja i obaveštava ukoliko nešto nije kako bi trebalo.

Ovakvom kodu ne treba unit test.

Nisam imao prilike da profesionalno koristim TLA+ (nameravam:). No i dalje me nešto žulja: mešamo dva jezika (formalni i programski) da bi dobili zlatni gral: verifikovani program koji radi kako je definisano.

Možemo li još dalje da odmaknemo?

Formalni kod

Ono što sledi je puka fantazija, bespoličarenje dokonog uma.

Šta bi bilo kada bi imali samo jedan, formalan jezik kojim definišemo specifikaciju; a kod se zapravo generiše/stvara tokom verifikacije!?

Drugim rečima: ako bi imali definisana sva stanja i prelaze jednog u drugi, da li bi to moglo da bude dovoljno da generiše programski kod, koji će se ponašati kako je definisano?

Zašto nam uopšte i treba imperativni kod, kojim neprestano, dosadno govorimo “kako” da uradimo, umesto, “šta”? Može li specifikacija da bude dovoljna?

Da li je to smer kojim treba da idemo?

Razmišljam naglas.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo, koliko da se razumemo.