Oblac

Maven Central i Gradle

2 min

Maven Central je centralno mesto za Java artefakte. Da bi neka biblioteka (uključujući i sve njene verzije) bila dostupna, ona se objavljuje na centralnom repozitorijumu. Maven repozitorijum (skraćeno: repo) je u biti samo struktura foldera i fajlova, imenovana i organizaovana kako to već Maven zahteva.

Pošto je Maven repo tek skup foldera i fajlova, nemoguće ga je pretraživati pukim pregledanjem. Srećom, postoji sajt preko koga je to moguće.

Gradle (ne)voli Maven Central

Volim Gradle, ali baš ne volim kako je rešeno objavljivanje na centralnom repo-u! Zapravo, nije nikako rešeno 🙁 Svaka biblioteka koju objavljujem na Maven central repo-u sadrži jedan dosadan, ogroman blok u build.gradle. On izgleda otprilike ovako. Da krenemo redom i objasnim šta je sve tu:

Kada bi postojao način da se lakše potpišu artefakti i pom fajlovi, kao i da se lako dopuni pom fajl sa podacima o projektu, svet bi bio mnogo lepše mesto.

Ovako ostaje sve na tome da neko (možda ja? možda ti?) napiše Gradle plugin koji će razrešiti ove probleme.