Oblac

Serbia is

1 min

Pokrećem, skromno, projekat Serbia.is.

Umoran sam od superlativa i šampiona… želim da se čuju priče nas ostalih, ‘običnih’, svakodnevnih. Neponovljive priče: tužne, lepe, radosne, teške, kratke, duge… Iskrene priče nas samih o nama samima.

Ako ukačimo ideju - koja, priznajem, nije originalna - možemo da napravimo nešto lepo.

Širi dalje :)