Oblac

Tagovani postovi:

arhitektura

2021

  1. Dobar kod je onaj koji radi
  2. Kako komitovati ružan kod?
  3. Imperija imperativa

2020

  1. Mnogougaona arhitektura
  2. Četiri ukusa odluka

2018

  1. Dokumentovanje odluka

2017

  1. Makro problemi sa mikroservisima