Tagovani postovi:

lično

2020

 1. Heapspause
 2. Krug nes(a)vršene dekade

2019

 1. Šta bi bio Nike softverskog inženjerstva?
 2. Možemo li popraviti polomljeno?
 3. Kuang2
 4. Supr Life
 5. OO programiranje je...
 6. Plati unapred
 7. Naj 12 knjiga koje morate pročitati

2018

 1. Nova godina, 2019.
 2. Ne učite decu programiranju
 3. Zašto nisam popularan u društvu

2017

 1. Šta je zajednica?
 2. Ko je oblac?