Tagovani postovi:

mikroservisi

2019

  1. VertX i greška u arhitekturi
  2. Quarkus

2018

  1. Interfejs projekata mikroservisa
  2. Raznolikost koda

2017

  1. Nije REST svaki API
  2. Makro problemi sa mikroservisima