Bez dva Malca nema udarca

Gru ima dva pomoćnika na projektu.

Iz života programera.

Malac: Meta Mita

U svakom projektu se uspostavljaju nekakva pravila koja se uglavnom ne mogu opisati upotrebljenim programskim jezikom. Deo pravila se ne tiče biznis logike, već projekta - na pr. organizacijom fajlova, imenovanjem, odvajanjem, granicama i slično. Nedavno sam uveo praksu da u projektu uvek postoji meta modul, koji proverava sam projekat. Neki jezici dolaze sa odličnom podrškom za parsiranje koda; Kotlin, na primer, nudi isti parser koji koristi pri kompajliranju. Šta meta projekat može da proverava? Da li je imenovanje funkcije u skladu sa imenom klase koja ga implementira. Da li se koriste izvesne metode tamo gde ne treba. Da li je sve u pravim paketima. Da li finderi vraćaju Option ili kolekciju. Nastavite niz…

Meta projekat može i da generiše kod. Tako mi je, na jednom mestu, sakupljao sve implementacija funkcija i generisao njihove deklaracije, čime sam izbegao jedan korak neophodan zarad korišćenih frejmvorka.

Meta modul nije zabavan, parsiranje sora je suvoparno i slabo otporno na izmene u kodu. Može biti deo CI toka.

Malac: Dashboard Znalac

U svakom projektu u kome me nešto pitaju, napravim dashboard za bekend. To je nekakav super-jednostavan UI implementiran direktno na bekendu (dakle, ne ide preko frontenda), koji:

Dakle, dashboard je nekakva admin-konzolna-bekend-papazjanija koja daje direktan uvid u stanje sistema, sa kojekavim akcijama/prečicama za lakše analiziranje sistema ili dovođenje sistema u željeno stanje. Odvajam svoje vreme da ga napravim ako ne može drugačije (obično u početku nema razumevanja za takav rad), jer je nebrojeno puta pomoglo.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <