Imaš STD?

STD vrlo jasno govori o radu organizacije.

Should-To-Done proces opisuje tok od potrebe (nešto bi moglo, trebalo da se uradi), do toga kada potreba biva završena. Pojam “završena” podrazumeva ne samo zadovoljenje potrebe, već i podjednako važno argumentovano njeno odbacivanje ili odgađanje.

”Potreba” (nemam bolji termin) je sve ono što nije poslovni zahtev. Potreba je da se uradi refaktoring, da postoji CI pajplajn, testiranje performasi, specifikacija komponenti, jedna Github organizacija umesto pet, jasna dokumentaciju, ispravno dodeljena prava pristupa itd. Bez potreba i dalje postoji razvoj. Potrebe su tu da unaprede razvoj. Potrebe se ne oslikavaju direktno u funkcionalnost, te zato nije jednostavno odrediti cenu; vrednost dolazi uglavnom tokom vremena. Nisu sve potrebe vredne izrade; validno je odbaciti ih - uz, ponavljam, argumentovanu odluku.

”Potreba” može da potekne od svakog člana organizacije. Svaka, pa i najmanja potreba bi trebalo da bude odgovorena. Ovaj proces uključuje i primanje i davanje povratnih informacija; tj. kao i sve drugo - komunikaciju.

STD proces se bavi realizacijom potreba. Kada se jednom ustanovi potreba, šta se sve u organizaciji dešava do trenutka kada se na potrebu odgovori?

Oblici STD

  1. Optimisti - to su organizacije u kojima postoji dobornamerna volja, ali ne i STD proces. Svi se slažu da nešto treba, priča se i… sve ostane na tome. Potrebno je zamašno energije da se pokrenu stvari, bez jasnog prioriteta, zasnovane isključivo na ličnom angažovanju, koje, na kraju, ne ulazi u opis posla. Većina firmi završi ovako.
  2. Apatičari - organizacije koje prilično jasno stavljaju do znanja da nisu zainteresovani za potrebe, te se njima niko ne bavi. Praktično, suprotnost kaizenu. S druge strane, krasi ih bar iskrenost u (ne)nameri, te može biti emotivno udobnija sredina od optimista.
  3. Kiropraktičari - organizacije koje svuda nameću prakse i metodologije i slepo se drže “jedinog” puta. Nekada ovo može da potekne na proaktivnu stranu; no često STD završi kao tehnički dug u nekoj Jiri. Razlikuju se od optimista time što bar pokušavaju da negde uglave potrebe.
  4. Redovnici - organizacije u kojima zaista postoji redovan napredak. STD se shvata podjednako važno kao i svako poslovno pravilo; teži se da se stvari urade asketski, bez mnogo ceremonija.

Šalu na stranu… STD je odlična slika i prilika načina rada organizacije. Način rada je komunikacija; komunikacija se preslikava na razvoj.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <