Kako Slack tiho ubija tvoj tim

Ne nužno Slack, naravno.

Ovo nije priča o tome kako Slack oduzima vreme, remeti fokus i skreće pažnju sa posla.

Ovo je priča o tome kada Slack postane jedini kanal za kolaboraciju u timu. I nerazumevanje oblika komunikacije.

Priča ide ovako…

Bio jednom jedan tim, čiji su članovi raštrkani po svetu, u različitim vremenskim zonama. Proizvod na kome rade se pravio “od nule”, što traži puno komunikacije: ne samo oko programiranja, već i oko procedura i raznih dogovora. Naravno, od samog početka se koristio Slack.

Tim je polako rastao. Vremenom su dolazile nove, mlade kolege; Slack je oberučke prihvaćen kao kanal za svakodnevnu komunikaciju. Svi se trude da ga koriste ispravno i u razumnoj meri: da odvoje razgovore u posebne niti ili da koriste kanale za namenske teme, i da nema previše šuma.

U timu je i matori programer. Pošto voli sve što vole mladi i on voli Slack. Učestvuje i diskutuje. No, uočava problem u najavi.

Kako projekat odmiče, komunikacija na Slacku se uvećava. Uskoro, donose se prve tehničke odluke, dogovori o važnim konceptima, arhitekturi sistema… Diskusija se (prirodno) rasplamsava svaki put kada treba iznaći rešenje za neki problem.

Vremenom, članovi tima koji su na sebe preuzeli deo aplikacije postaju značajno angažovani na kanalima. Zapravo, Slack postaje jedino mesto gde se mogu pronaći. Oni savesno daju odgovore, često vrlo vredne pažnje jer sadrže dodatne informacije koje samo oni znaju.

Matorog programera nešto ovde žulja.

Ne treba da prođe puno do trenutka kada postane nemoguće pratiti šta se sve dešava. Pitanja ostaju neodgovorena. Važne poruke ne dolaze do svih članova tima. Ranije poruke ostaju izgubljene u moru poruka. Pretraga postaje ne-efikasna zbog volumena sadržaja, što je sasvim prirodno za jedan sistem.

Tim i dalje tvrdoglavo koristi samo Slack za kolaboraciju. Matori programer se više ne buni.

Epilog: više od godinu dana tim prepoznaje problem interne komunikacije i naglašava, iz meseca u mesec, da se ona mora unaprediti. Slaba komunikacije direktno uzrokuje efikasnost tima: često se vreme troši na rešavanje problema koji su već rešeni. Kvalitet proizvoda je proporcionalan efikasnosti.

Oblici kolaboracije

Problem sa kolaboracijom ilustrovan u ovoj istinitoj priči je nerazumevanje oblika informacije i načina komunikacije. Aplikacije koje timovi koriste odgovaraju tek jednom od ovih vidova kolaboracije. I ne mogu se koristiti za drugo.

Koji su to oblici kolaboracije i kounikacije o kojima pričam? Slede ispod. Nazivi su pomalo trapavi, te se izvinjavam zbog toga.

Water cooler

Water Cooler je česta analogija (u zapadnoj kulturi) sa mestom gde se zaposleni neobavezno sreću i diskutuju “s nogu” o raznim temama: bilo tehničke prirode, bilo privatne.

Informacija u ovom vidu kolaboracije ne mora da dođe do svih. Ona postoji samo kratko vreme. Potpuno je u redu da se informacija ne dobije ili ignoriše. Ne očekuje se implicitno bilo kakva akcija na osnovu iznetih informacija.

Pogađate, alati koji odgovaraju ovom obliku kolaboracije su sve “pričalice”: Slack, HipChat, Gitter…

Pronađi me

Sledeći oblik kolaboracije je onaj kada informacija mora da pronađe one kojima je namenjena. Bez obzira da li su pojedinci trenutno prisutni, informacija mora da pravovremeno dođe do svakoga kome je namenjena. Ovakva informacija uobičajeno ima i nekakvu popratnu akciju , dakle nisu samo obaveštenja u pitanju.

”Pronađi me” informacije su ujedno i same sebi dokaz da su one zaista došle kome je trebalo. One mogu da se skladište radi arhiviranja.

Alat koji je od početka neprevaziđen za ovaj oblik kolaboracije je elektronska pošta.

Nađem sam

Konačno, informacije u ovog grupi su “urezane u kamen”. Reč je o informacijama koje svako može sam da pronađe. Koje su lako dostupne. I koje postoje nevezano za same članove tima. Neograničenog su trajanja, no, naravno, izmenjive su kada je to potrebno. Poseduju istoriju koja se ne briše.

Alati koji spadaju u ovu grupu je svaki wiki. Ali takođe i GitHub.

Da ne bude sve priča…

Kada god razmišljam o kolaboraciji u timu, trudim se da informacije smestim u neku od ovih kategorija - i da koristim adekvatan alat za to.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <