Komunikaci

Kratak recept za unapređenje prenosa informacija: ukloni “ja”.

Komunikacija je prenos podataka sa namerom prenosa informacija.

Kada podaci sadrže šum, kvalitet prenosa informacije se umanjuje.

”Ja” spada u šum. Čak i kada se, naizgled, traži lično mišljenje, traži se zapravo sažetak podataka do kojih si došao, a ne podaci o tebi.

Zato, opusti se: nikoga ne zanimaš.

Komunikaci-bez-ja.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <