LoD, Paperboy & ISCAN

Dimitrijev (po “naški”:) zakon govori o razdvajanju apstrakcija i labavom uvezivanju komponenti koda. Jedna je od programerskih praksi koja gotovo bez izuzetka rezultuje boljim kodom - bar kodom sa značajno manje bagova, kako su pokazala istraživanja do kojih sam došao.

Da začinim stvari, upotrebiću priručni alat ISCAN za analizu koda tokom njegove transformacije od lošeg ka boljem; primer se tiče LoD. Ako niste čuli za ISCAN do sada - odahnite; reč je o metodi analize koda koju koristim kratko vreme. Cilj mi da stvorim nekakvu brzu, priručnu (pen-n-paper) analizu koja bi dala nedvosmileni uvid da neki fragment koda nije ili jeste okej.

Zadatak je sledeći: raznosač novina naplaćuje svoju uslugu.

Impl #1

Kod je sledeći:

data class Wallet(var cash : Int)
data class Customer(val name : String, val wallet : Wallet)

class Paperboy {
 private var collectedAmount: Int = 0
 fun collectMoney(customer : Customer, dueAmount: Int) {
  if (customer.wallet.cash < dueAmount) {
   throw IllegalStateException("Insufficient funds")
  }
  customer.wallet.cash -= dueAmount
  collectedAmount += dueAmount
 }
}

ISCAN analiza:

PAPERBOY
--------
* 🟥 collectedAmount
* 🟧 collectMoney
arg:
 - [collectedAmount]
 - Customer
 - Int
out:
 - [collectedAmount]
inv:
 - customer (R)
 - wallet (R/W)
 - [this] (R/W)
use:
 - wallet
 - cash
 - [collectedAmount]

U pitanju je OOP dizajn: mešaju se stanja i funkcije. Metoda collectMoney je ACTION, jer ima implicitni argument collectedAmount koji je ujedno i implicitni izlaz.

Važnije, smeta direktan upis u wallet. Narušava se LoD. Paperboy ne treba da uopšte zna kako customer čuva novac.

Impl #2

Pokušamo da rešimo problem delegacijom:

data class Customer(val name: String, private val wallet: Wallet) {
 var cash: Int
  get() = wallet.cash
  set(value) {wallet.cash = value}
}

class Paperboy {
 private var collectedAmount: Int = 0
 fun collectMoney(customer : Customer, dueAmount: Int) {
  if (customer.cash < dueAmount) {
   throw IllegalStateException("Insufficient funds")
  }
  customer.cash -= dueAmount
  collectedAmount += dueAmount
 }
}

ISCAN analiza:

CUSTOMER
---------
* 🟦 wallet
* 🟥 cash

PAPERBOY
--------
* 🟥 collectedAmount
* 🟧 collectMoney
arg:
 - [collectedAmount]
 - Customer
 - Int
out:
 - [collectedAmount]
inv:
 - customer (R/W)
 - [this] (R/W)
use:
 - cash
 - [collectedAmount]

Ova implementacija zna da rasplamsa raspravu oko LoD. Ako se delegat-properti posmatra kao metoda, faktički ne narušavamo zakon. No, metode propertija nisu zapravo biznis metode klase. One su samo oblik implementacije propertija. Ne treba izjednačavati properti metode sa biznis metodama klase. Propertiji su podaci, biznis metod je ponašanje: nije isto.

U analizi nema mesta različitim tumačenjima: direktno utičemo na stanje customer instance. To nije okej. Takođe, koristimo cash, što je opet upliv u privatnost klase Customer - očekujemo da nam daje informaciju o svom stanju (koliko ima novca), što nas se ne tiče.

Impl #3

Delegiramo ponašanje, a ne stanje. To je način razrešavanja narušenog LoD.

data class Wallet(private var cash: Int) {
 fun withdraw(amount : Int) : Int {
  if (amount > cash) {
   throw IllegalArgumentException("Insufficient funds")
  }
  cash -= amount
  return amount
 }
}
data class Customer(val name: String, private val wallet: Wallet) {
 fun pay(amount: Int): Int {
  return wallet.withdraw(amount)
 }
}
class Paperboy {
 var collectedAmount: Int = 0
 fun collectMoney(customer: Customer, dueAmount: Int) {
  collectedAmount += customer.pay(dueAmount)
 }
}

ISCAN analiza:

WALLET
------
* 🟥 cash
* 🟧 withdraw
arg: amount
out: amount
inv: [this]
use: [cash]

CUSTOMER
--------
* 🟦 wallet
* 🟧 pay
arg: amount
out: amount
inv:
 - wallet (I)

PAPERBOY
--------
* 🟥 collectedAmount
* 🟧 collectMoney
arg:
 - [this]
 - Customer
 - amount
out:
 - [collectedAmount]
inv:
 - customer (I)
 - [this] (R/W)
use:
 - [collectedAmount]

Zamenili smo sva čitanja i promene stanja (R/W) u Paperboy sa pozivima odgovarajućih biznis metoda. LoD je ispoštovan.

OOP, pak, uzima danak. Zašto Paperboy uopšte procesira Customer-a? Da li treba obratno: Customer da plati Paperboy-a?

Enkapsulacija u OOP je za*ebana stvar. Počinjem misliti da rešava nešto nije problem, već nedostatak jezika. Drugi put više o tome. Sada, aktivnost plaćanja je biznis relacija dve strane, podjednako uključene u proces.

Impl #4

Otklon od OOP:

data class WalletX(val cash: Int)
data class CustomerX(val name: String, val wallet: WalletX)
data class PaperboyX(val name: String, val wallet: WalletX)
data class PayingContext(var customer: CustomerX, var paperboy: PaperboyX)

fun takeMoneyFromWallet(wallet: WalletX, dueAmount: Int): WalletX {
 if (dueAmount > wallet.cash) {
  throw Exception("Not enough money")
 }
 return WalletX(wallet.cash - dueAmount)
}
fun addMoneyToWallet(wallet: WalletX, amount: Int): WalletX {
 return WalletX(wallet.cash + amount)
}
fun collectMoney(customer: CustomerX, paperboy: PaperboyX, dueAmount: Int): PayingContext {
 val updatedCustomer = takeMoneyFromWallet(customer.wallet, dueAmount)
  .let { customer.copy(wallet = it) }
 val updatedPaperboy = addMoneyToWallet(paperboy.wallet, dueAmount)
  .let { paperboy.copy(wallet = it) }

 return PayingContext(updatedCustomer, updatedPaperboy)
}

ISCAN analiza:

* 🟦 WalletX, CustomerX, PaperboyX, PayingContext
* 🟨 takeMoneyFromWallet
arg: WalletX, amount
out: WalletX
inv: wallet (R/C)
use: cash
* 🟨 addMoneyToWallet
arg: WalletX, amount
out: WalletX
inv: wallet (R/C)
use: cash
* 🟨 collectMoney
arg: Customer, Paperboy, Int
out: PayingContext
inv:
 - takeMoneyFromWallet (I)
 - addMoneyToWallet (I)
 - customer (R/C)
 - paperboy (R/C)
 - PayingContext(C)
use:
 - wallet

Prvo, rešili smo se STATE, ostale su samo imutabilne DATA.

Čiste funkcije takeMoneyFromWallet i addMoneyToWallet su okej. Rade samo sa wallet i kešom. Nema curenja apstrakcija.

Funkcija collectMoney je takođe čista, ali nije okej. Radi previše toga, kreira nekoliko objekata. Takođe operiše sa wallet; što ponovo narušava LoD.

Impl #5

Pročišćenje:

fun charge(customer: CustomerX, amount: Int): CustomerX {
 return takeMoneyFromWallet(customer.wallet, amount)
  .let { customer.copy(wallet = it) }
}
fun receiveMoney(paperboy: PaperboyX, amount: Int): PaperboyX {
 return addMoneyToWallet(paperboy.wallet, amount)
  .let { paperboy.copy(wallet = it) }
}
fun collectMoney(customer: CustomerX, paperboy: PaperboyX, dueAmount: Int): PayingContext {
 return PayingContext(
  customer = charge(customer, dueAmount),
  paperboy = receiveMoney(paperboy, dueAmount)
 )
}

ISCAN analiza (samo novog dela):

* 🟨 charge
arg: Customer, amount
out: Customer
inv:
 - takeMoneyFromWallet (I)
 - customer (R/C)
* 🟨 receiveMoney
arg: Paperboy, amount
out: Paperboy
inv:
 - addMoneyToWallet (I)
 - paperboy (R/C)
* 🟨 collectMoney
arg: Customer, Paperboy, Int
out: PayingContext
inv:
 - charge (I)
 - receiveMoney (I)
 - PayingContext(C)

Sada je sve zeleno ✅. Funkcije su čiste. Apstrakcija ostaje fokusirana, ne preliva se. LoD zadovoljen.

Ostaje da napomenem da u zadnja dva primera pišem samo funkcije, a ne pravim instance funkcija. To je sasvim dovoljno za potrebe primera; jer nemamo nikakav drugi modul sa kojim se treba (labavo) uvezati.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <