Ne koristi String equals()

Razlog za “naduvani” naslov leži u sledećem kodu. Možete li reći šta nije u redu sa ovom metodom:

public boolean equals(CharSequence cs1, CharSequence cs2) {
	return cs1.equals(cs2);
}

Sve je u redu, jel da?

Pa… i ne baš.

String one = "text";
CharSequence two = CharBuffer.wrap(one.toCharArray());

Definišemo jedan string i jedan CharBuffer. Oba tipa su CharSequence. Ako ih prosledimo gornjoj metodi, rezultat bi trebalo da bude true, pošto je sadržaj isti:

equals(one, two);
> false

Šta? Kako? Zašto?

equals() metode CharSequence implementacija proveravaju sadržaj samo za iste tipove. U našem primeru, String#equals() prvo proveri da li je argument takođe String. Kako to ovde nije slučaj, rezultat je false.

Ako imate kod koji vraća CharSequence - a to je nešto što je sasvim u redu da se ima - budite obazrivi sa poređenjem sadržaja. Iz tog razloga je dodata metoda String#contentEquals() koja upravo poredi sadržaj sa bilo kojom implementacijom CharSequence. Šteta što ona nije dodata baš u CharSequence, ali to su te sitne gluposti u JDK na koje se navikavamo.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <