Očitana lična karta

Postavljanje tehnologije između čoveka i cilja nije nikakva digitalna evolucija. To je samo maskiranje kognitivnog neumeća, zapećak razvoja. Rezultuje procesima koji su moderni samo u smislu godine proizvodnje; podjednako apatično nesposobni da dobace dalje.

Očitavanje lične karte i ograničenja zvaničnog rešenja su ilustracija teze: kompleksna instalacija, isključivost izbora operativnog sistema, dodatni hardver…

Rezultat očitavanja je jedan običan A4 papir, PDF.

Kada bi samo postojao način da se podaci pročitaju sa same kartice i generiše dokument… čekaj malo!?!

Github projekat.

🤯 Očitati ličnu kartu lako, sada može baš svako.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <