Odlučnost vizije

Negde oko 2002. godine, izvesni g. Džef je izdao zahtev svojim zaposlenima kojim traži da sva komunikacija između timova i servisa bude isključivo kroz interfejs (tj. API) - i nikako drugačije.

Tehnologija izrade je nevažna; svi servisi moraju da budu dizajnirani sa otvorenim interfejsom od samog početka. Kao da nije bilo dovoljno to što zahtev dolazi direktno od prvog čoveka kompanije, g. Džef je dodatno naglasio ovu uredbu sada već legendarnim završetkom:

Anyone who doesn’t do this will be fired. Thank you; have a nice day!

Neko bi završnicu g. Džefa doživeo grubo, nametljivo, čak neprofesionalno.

Zapravo je potpuno drugačije. Reč je o odlučnoj viziji. Koja služi za primer.

Vizija, STRATEGIJA, Odlučnost

Šta god radili, poduhvat bi trebalo da ima ove tri osnove: ideju, viziju, strategiju i odlučnost. Tim redosledom, takođe. I što više razmišljam o ovome, uočavam preslikavanje na “zlatne krugove” o kojima priča Simon Sinak. Vizija nam oslikava zašto nešto radimo, strategija određuje kako, a odlučnost proizvodi disciplinu da uradimo nešto (šta).

// Boris Krstović me je ispravio, ubacivši strategiju. Sasvim na mestu.

Pomaže mi kada projekat postavim u ova tri fokusa. Najčešće je rezultat odvajanje važnog od manje važnog. Nekada i korak nazad, da bih napravio dva napred. Smanjenje entropije, ako ćemo baš da filozofiramo do kraja.

(Prilikom pisanja ovog teksta, najduže sam se zadržao upravo na ovom mestu. Napisao sam pasuse primera neuspešnih poduhvata kojima je nedostajalo nešto od navedenog, da bih ih potom obrisao; plašim se da ne zvučim kao džangrizalo. Ostavljam zato gore navedeno slobodnom razumevanju. Tja, biće ovo jedan od “pričam ti priču” tekstova.)

Epilog

Posledice zahteva g. Džefa su bile dalekosežne. Amazon je u toku sledećih nekoliko godina potpuno transformisao svoju strukturu u SOA (service oriented architecture); naučivši pri tome bezbroj stvari. Ovaj korak Džefa Bezosa je pretvorio prodavnicu knjiga u AWS kakav danas poznajemo.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <