OOP Boja

Nedavno sam naišao na članak koji naglašava nepotrebnost statičkih metoda.

Statički kontekst, slično kao i primitivni tipovi, postoji kao prečica, nastao u davno vreme kada je kreiranje objekata bila skupa operacija. Programski jezik bi bio smisleniji kada statički kontekst ne bi postojao (naročito onaj koji zavisi od class loadera). No to ne znači da je njegovo postojanje izlišno - šta više, neophodan je. Drugo je pitanje da li je ova ‘prečica’ mogla da bude izvedena bolje, poput, na pr., elegantnih singleton ‘objekta’ u Skali.

Autor članka, međutim, pokušava da pokaže da se može i bez statičkih metoda. Uspeva u nameri; pri tome pravi takav OOP nered da sve boje postanu sive.

Primer je sledeći:

public class Color {
 private final int hex;
 public Color(String rgb) {
  this(Integer.parseInt(rgb, 16));
 }
 public Color(int r, int g, int b) {
  this(r << 16 + g << 8 + b);
 }
 public Color(int h) {
  this.hex = h;
 }
}

Pošto Java još uvek ne podržava imenovanje argumenata (!?), kreiranje instance Color samo kroz konstruktore nije sasvim jasno. Jedno rešenje je da se dodaju statički konstruktori:

public class Color {
 public static Color makeFromRGB(String rgb) {
  return new Color(Integer.parseInt(rgb, 16));
 }
 public static Color makeFromPalette(int r, int g, int b) {
  return new Color(r << 16 + g << 8 + b);
 }
 public static Color makeFromHex(int h) {
  return new Color(h);
 }
 private Color(int h) {
  this.hex = h;
 }
}

Autor izaziva ovu ideju i predlaže da se umesto koriste zasebni tipovi sa odgovarajućim konstruktorom:

public class HexColor implements Color {...}
public class RGBColor implements Color {...}

Ime tipa sada jasnije naznačava kako se Color formira, te i pošto ima samo jedan konstruktor, nema mesta grešci.

Ovo NIJE ispravno razmišljanje.

 1. Tipove formiramo za različita ponašanja. Ove klase se, međutim, ponašaju identično.
 2. Konstrukcija objekata se zapravo i dešava u statičkom kontekstu. Ponašanje objekta se tiče instance. To su dva različita konteksta. Drugim rečima, ponašanje != način kreiranja.

Autor ide još dalje i uvodi specijalizaciju, Pantone boju:

public class PantoneColor extends Color {
 private final PantoneName pantone;
 public PantoneColor(String name) {
  this(new PantoneName(name));
 }
 // ...
}

Tek je sada napravio problem.

Iako su Pantone boje specijazacija, nije nužno i podklasa. Tačnije, Pantone boje su podskup! One se ni po čemu drugome ne razlikuju od ostalih boja. Slično sam nedavno pisao na temu kvadrata i pravougaonika.

Jer, PantoneColor je ujedno i HexColor, ali i RGBColor. Ili drugačije: krenimo od HexColor koja nije Pantone boja, učinimo je svetlijom, te slučajno pogodimo vrednost iz Pantone skupa:

hexColor.lighter();

Šta je rezultat: HexColor ili PantoneColor? Zar je bitno, ako je rezultat interfejs Color? Ako je bitno, onda smo u problemu. Ako nije bitno, onda je tip nevažan i nema opravdanja da postoji (jer interfejs se tiče samo ponašanja).

Potpuna, potpuna zbrka.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <