Paralelne ravni seniorstva

Besmisleno je izjednačavati senioritet inženjera sa domenskim senioritetom.

Nepraktično je poravnati radne procese različitih nivoa seniornosti.

”Kako ćeš da vodiš naš softverski sistem koji nikada nisi video?”, konstatovao je jednom vlasnik manje domaće firme, zabrinut. Ljubazno sam priveo taj pogrešan razgovor kraju.

100 drama, dva seniora, 5 juniora; šta nije jasno

Prvo, pojmovi senioriteta koji su u upotrebi ne znače ama baš ništa. Mogli smo da koristimo imena boja ili vrste sireva umesto juniora, mediora, seniora (ćao, ja sam ementaler!); podjednako ništa ne bi značilo.

Postoji nekakav Drajfusov model etapa stručnosti koji mi se neprestano potvrđuje kao da ima smisla. Prepisujem ga ovde na engleskom.

  1. Novices need recipes.
  2. Advanced beginners don’t want the big picture.
  3. Competents can troubleshoot.
  4. Proficient practitioners can self-correct.
  5. Experts work from intuition.

Naročito je zanimljiva poslednja stavka. Kapiram da imate koding test za nju, zar ne?

Zanimljivo je i to da većina pripada drugoj etapi na ovom putu stručnosti. Da li sami ne idemo dalje, ili tu bivamo zaustavljeni?

Ortogonalne ravni

Sada kada imamo validan pojmovnik, idemo dalje. U okviru jednog poslovnog angažmana, možeš biti u različitim etapama stručnosti. Vidim tri ravni:

  1. Inženjerstvo,
  2. Tehnologija, i
  3. Domen

Poredak je nameran - od sveobuhvatnijeg ka specifičnom znanju. Ove ravni su zasebne, ortogonalne; možemo biti u različitim etapama na svakoj od njih.

Zato: ne treba izjednačavati seniorstvo u jednoj ravni sa ostalima. To što je neko Expert inženjer, uvek je Novice u novom domenu. Trebaju mu podjednako recepti za domen. Da, on brže ode dalje, ali mora proći kroz etape redom.

Danas se vrednuje najviše druga ravan, ravan tehnologije. Jasno, teško je da neko poznaje domene poslovanja ukoliko to pre nikada nije radio. Da li obraćamo pažnju na prvu ravan?

Sve u isti koš, za jedan groš

Zaprepašćujuće je da se zaposleni ravnaju na isti način, bez obzira na etapu stručnosti u kojoj su. Za potrebe istraživanja, eksperti su naparavili procedure i pravila za manje seniorne kolege. To se pokazalo kao odličan potez. Međutim, ista ta pravila su potpuno degradirala eksperte - oni, prosto, ne rade na taj način. Podseća na ono kada zaposliš nekoga zbog njegovih sposobnosti, a onda tvrdoglavo nastojiš da ga ukalupiš u svoj model rada; esencijalno u strahu od nedostatka kontrole, tj. zbog nepoverenja.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <