⏸️

Bolje je da učim više, a ćutim duže.

Pažljivo pisanje iziskuje mnogo vremena.


Idemo dalje.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <