plusplus a

Na prvi pogled, pitalica koju sam nedavno postavio je lukava, ali ne toliko teška.

Da podsetim, zadatak je bio:

Na kraju krajeva, dosta je iskucati kod i pokrenuti ga da bi dobili rezultat.

Rešenje

Kako to često biva sa stvarima koje radim, nisu ono što se vidi na prvi pogled. Tako je i sa ovim zadatkom. Rešenje je sledeće:

Vrednost b je ili 12 ili 13.

Hajdemo po redu.

Java, C#…

U jezicima kao što je Java, C# i sl. ponašanje pre i post inkrementacije/dekrementacije (u daljem tekstu: inc/dec) je potpuno definisano. Ovde su od važnosti sledeća pravila:

Tako, na primer, izraz:

x = x++;

je identičan sledećem:

temp = x;
x = x + 1;
x = temp;

Primenjeno na zadatak:

  1. a se inkrementira (prefix inkrementacija) i postaje 6.
  2. ‘pamti’ se vrednost a za kasniju postfix inkrementaciju.
  3. izračunava se RHS izraz: a + a = 6 + 6 = 12 i smešta u LHS.
  4. a se uvećava krajnjom postfix inkrementacijom, koristeći zapamćenu vrednost, te postaje 7.

Svi noviji jezici rade slično, te je odogovor 12 verovatniji.

C, C++

Ovde stvari već nisu čiste: ne postoji definisano ponašanje, te rešenje zavisi od kompajlera i od verzije jezika.

C, C++14 (gcc 8.3) najčešće daju rešenje 13. Postfix inkrementacija se ovde izvršava pre nego što se izračuna RHS. C++11 eksplicitno definiše ovo ponašanje: sve value computation se dešavaju pre, i uvodi pojam sekvenci pre i posle; međutim, nisam dobijao drugačije rešenje.

C++17 dodatno pročišćava specifikaciju, te ovi kompajleri daju rezultat 12 uz izbacivanje upozorenja:

warning: multiple unsequenced modifications to 'a'

Sad, verovatno nešto grešim u vezi C++ verzija, te ih ne treba uzeti zdravo za gotovo. Opisani rezultati su oni koje sam mogao sam da sprovedem i uverim se u iste. Kako bilo, poenta je da rezultat zavisi od kompajlera i verzije jezika.

Zabavno, zar ne :)

A nagrada?

Drago mi je što je bilo odziva na pitalicu, pa čak i onih kojima ne treba IntelliJ licenca. Da ne bih cepidlačio, svi odgovori su bili smisleni i slučajnim izborom je izvučena nagrada.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <