Pogon tima

Ako bi trebalo da izaberem jednu stvar koju smatram neophodnom za efikasan tim, imao bih lak posao. Neko vreme već (godine su u pitanju) držim da i postoji samo jedna ‘supstanca’ koja je od značaja za tim. Kada god pričam na tu temu sagovornici uvažavaju stav, ali ga često uzimaju zdravo za gotovo; i time mu umanjuju na značaju.

Naravno, ja nemam argumente kojima bih potvrdio moje ‘mudrovanje’. Sva sreća, jedna kalifornijska firma ih ima. Tokom perioda od dve godine sproveli su studiju (simbolično nazvanu “Projekat Aristotel”) koja je proučavala 180 timova. Razumeli su da čak i kada je tim sastavljan od najboljih to ne garantuje da on funkcioniše na pravi način.

Dotična firma ne radi stvari tek tako. Tokom studije su definisali šta znači efikasan tim, sproveli pregršt intervjua i analizirali 250+ različitih atributa timova koristeći preko 35 različitih statističkih metoda sa preko stotinu varijabli.

Šta su zaključili?

The researchers found that what really mattered was less about who is on the team, and more about how the team worked together.

Poverenje!

Dakle, koji je najvažniji faktor koji potpomaže efikasnost tima?

Mentalna (psihološka) sigurnost.

Laički rečeno, ona se odnosi na individualnu percepciju pojedinca u vezi preuzimanja rizika i na stav ostatka tima povodom preuzimanja tog rizika. Gugl (da, to je kalifornijska kompanija o kojoj pričamo) to saopštava ovako:

In a team with high psychological safety, teammates feel safe to take risks around their team members. They feel confident that no one on the team will embarrass or punish anyone else for admitting a mistake, asking a question, or offering a new idea.

Drugim rečima: poverenje.

I ne, nije nimalo lako doći do istog. To ne kaže Gugl, već ja; smatrajte to bonusom.

Pogledajte Understand team effectiveness.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <