Posekoše nam šume otvorenog koda

Prete da nam poseku šume. Čin je toliko bezuman da svako istinski shvata sramnu težinu dela: i mi kojima seku i oni koji nam seku. Dižemo glas, pišemo peticije, štitimo kako znamo.

U isto vreme, neke druge šume su već poodavno posečene. Malo šta u Zemljobezmorju ovom razume domet otvorenog koda. No ne možemo prebacivati onima koji bi trebalo time da se bave; zauzeti su sečenjem. Možemo jedino da upitamo izvođače projekata informacionih sistema, za koje ne sumnjamo da su dorasli zadatku: zašto softver koji se tiče građana nije otvorenog koda?

Naš esnaf, ko svaki esnaf: više voli da se omrsi, pa time hvali. Te ne dižemo glas, dopuštamo zatvorene sisteme i gunđamo kada stignemo.

Negde drugde bi odgovorniji potegnuli ovo pitanje čim pre. Nama ostaje samo da brojimo kamere i gledamo u pasulj šta one gledaju.

Za razliku od pravih šuma, digitalna se bar može brzo obnoviti. I urediti.

Softver koji se tiče građana mora biti otvorenog koda.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <