Snaga pojedinca

Kratka zabeleška: svaki rad bi trebalo da jedan vodi. Narodna umotvorina to saopštava efektnije: “mnogo babica, kilavo dete”. Često se ovo previdi.

Ukoliko nije tako dešava se jedna od dve stvari: ili neće biti nikog da “povuče” ili će pak više njih “vući” svako na svoju stranu.

Ne osporavam rad grupe, niti ga ova ideja isključuje. No, uspešnost zajedničkog rada zavisi od pojedinaca. U svakom krugu u kome si, ili predvodiš ili omogućuješ drugog da predvodi. Obe uloge su podjednako važne.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <