TEO i TITO

Tek trik kojim se uštedi pokoji tik-tak na satu.

Ako je tim mali - a trebalo bi, u suprotnom nesto s arhitekturom vonja - jedan trik može da pomogne sa organizacijom i podelom posla.

Kao što CEO i CTO vode neku firmu; u timu postoje TEO i TITO. Dve osobe u timu preuzimaju ove role i nose ih neko vreme, potom ih predaju dalje.

TEO rola se bavi izvršavanjem. Uključuje razumevanje obima posla na kome se trenutno radi, kao i rapodelu istog u okviru tima. Spaja i prespaja sve konce.

TITO rola se bavi tehnološkom pozadinom trenutnog posla. Zadužena je da se kvalitet projekta produžava ili poboljšava. (nije nazvana zbog Maršala, već na isti način: “ti to uradi” :)

Ovako tim ima priliku da postane samo-organizovan. Nije jedni način, naravno; no može da posluži.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <