Oblac

TEO i TITO

1 min

Tek trik kojim se uštedi pokoji tik-tak na satu.

Ako je tim mali - a trebalo bi, u suprotnom nesto s arhitekturom vonja - jedan trik može da pomogne sa organizacijom i podelom posla.

Kao što CEO i CTO vode neku firmu; u timu postoje TEO i TITO. Dve osobe u timu preuzimaju ove role i nose ih neko vreme, potom ih predaju dalje.

TEO rola se bavi izvršavanjem. Uključuje razumevanje obima posla na kome se trenutno radi, kao i rapodelu istog u okviru tima. Spaja i prespaja sve konce.

TITO rola se bavi tehnološkom pozadinom trenutnog posla. Zadužena je da se kvalitet projekta produžava ili poboljšava. (nije nazvana zbog Maršala, već na isti način: “ti to uradi” :)

Ovako tim ima priliku da postane samo-organizovan. Nije jedni način, naravno; no može da posluži.