Oblac

Ugrožene vrste

1 min

Važno! Obrati pažnju! Sačuvajmo životinje!

Svaki put kada programer dobije AWS&co sertifikat, jedan Zeka Peka skonča.


Svaki put kada brend i hajp nadvladaju zdrav razum, jedna Kuca Juca nestane.


Svaki put kada programer ne postane inženjer, jedna Gica Mica presvisvne.


Svaki put kada se procedure stave ispred vrednosti, jedna Ptica Rica zamukne.


Svaki put kada se održi nepotreban sastanak, jedna Mačka Tačka ugine.