Ugrožene vrste

Važno! Obrati pažnju! Sačuvajmo životinje!

Svaki put kada programer dobije AWS&co sertifikat, jedan Zeka Peka skonča.


Svaki put kada brend i hajp nadvladaju zdrav razum, jedna Kuca Juca nestane.


Svaki put kada programer ne postane inženjer, jedna Gica Mica presvisvne.


Svaki put kada se procedure stave ispred vrednosti, jedna Ptica Rica zamukne.


Svaki put kada se održi nepotreban sastanak, jedna Mačka Tačka ugine.

🧧
Nisam definisan svojim stavovima. Stavove usvajamo, menjamo, nadograđujemo, ali oni ne čine nas same. Manje je važno da li se slažemo,
koliko da se razumemo.
> ČASTI KAFU <